Polityka prywatności serwisu internetowego „TESTUJEMY”

Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego https://testujemy.biedronka.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

Ochrona prywatności naszych użytkowników jest dla nas kluczowa. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było dla Państwa wygodne i bezpieczne.

Od 25 maja 2018 roku rozpoczną stosowanie nowe europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy Państwa poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a więc danych osobowych, które nam państwo podają rejestrując się w Serwisie i zasadach ich przetwarzania.

Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”), przygotowany przez spółkę Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie (dalej jako „Administrator” lub „my”):

I. W Rozdziale I:

przedstawia informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu, którzy założyli indywidualne konto w Serwisie rejestrując się w Programie w konsekwencji czego zostaliśmy administratorem Państwa danych osobowych;.

W tym miejscu znajdą Państwo następujące informacje:

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
 2. Jak skontaktować się z Administratorem danych?
 3. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane?
 4. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?
 5. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?
 6. Jakie prawa mają Państwo wobec swoich danych?

II. W Rozdziale II:

wyjaśnia zasady, jakimi kierujemy się w zakresie plików cookies wykorzystywanych w naszym Serwisie. W tym miejscu znajdą Państwo następujące informacje:

 1. Co to są pliki cookies?
 2. Do czego Serwis używa plików cookies?
 3. Jakich plików cookies używa Serwis?
 4. Jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies?
 5. Logi systemowe

III. W Rozdziale III:

przedstawia informacje dotyczące relacji z innymi stronami internetowymi oraz w zakresie zmia niniejszej Polityki Prywatności. W tym miejscu znajdą Państwo następujące informacje:

 1. Inne strony internetowe.
 2. Zmiany Polityki Prywatności

Rozdział I. DANE OSOBOWE

W momencie rejestracji indywidualnego konta użytkownika w Serwisie dochodzi do zawarcia pomiędzy Państwem a Administratorem, o którym mowa w pkt. I poniżej, umowy o świadczenie usług dostępnych w Serwisie („Umowa”) na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie dostępnym pod adresem: Regulamin.

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym jest warunkiem rejestracji w Serwisie. Brak podania przedmiotowych danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie przy ul. Żniwnej 5 (62-025 Kostrzyn), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222483, NIP: 7791011327.

2. Jak skontaktować się z Administratorem danych?

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@testujemy.biedronka.pl lub telefonicznie pod numerem 22 205 33 00.

3. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. organizacji działań związanych z funkcjonowaniem Serwisu i wykonania zobowiązań Administratora wynikających z rejestracji w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług dostępnych w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z członkostwem w Programie.
 3. poprawnego działania Serwisu, a w szczególności zapobiegania oraz wykrywania nadużyć, a także optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu w zakresie w jakim pliki cookie mogą zbierać dane o Państwa zachowaniu w sieci czy adresie IP, zbieraniu zagregowanych statystyk, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła - podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, w szczególności Organizatorowi Serwisu, tj. Spółce Agencja Reklamowa Marketing Plus P. Kurowski, A. Selak sp.j. z siedzibą w Krakowie, a także dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmie obsługującej call center, firmom kurierskim – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
 2. osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

Z Państwa danych osobowych będziemy korzystać:

 1. przez okres korzystania przez Państwa z Serwisu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług dostępnych w Serwisie i wykonania zobowiązań Administratora wynikających z korzystania z Serwisu,
 2. przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 3. w zakresie plików cookies sesyjnych przez okres 5 godzin lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej, z kolei w zakresie plików stałych cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika z przeglądarki

6. Jakie prawa mają Państwo wobec swoich danych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, to jest otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Przedmiotowe dane mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu innym niż marketing bezpośredni, Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Uprawnienia, o których mowa w pkt. a)-f) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej.

ROZDZIAŁ II: PLIKI COOKIES ORAZ LOGI SYSTEMOWE

Pliki cookies, po polsku tzw. ciasteczka, to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze) użytkownika strony internetowej w czasie korzystania przez niego z niniejszej strony internetowej i następnie tam przechowywane. Przy kolejnym połączeniu się z tą stroną pliki cookies mogą być przez nią odczytane z komputera użytkownika i służyć w celach statystycznych jej właściciela.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić Państwu jak najwydajniejsze i najbardziej wygodne funkcjonowanie Serwisu (dzięki nim Serwis „pamięta” np. ustawienia poszczególnych użytkowników. Ponadto używamy tych plików w celu tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z Serwisu, co pomaga nam w jego rozwijaniu i optymalizowaniu.

Wykorzystywane przez Serwis pliki cookies są bezpieczne dla komputerów i urządzeń użytkowników, w szczególności za ich pomocą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia wirusów oraz innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

W serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

__gfp_64b - plik cookie służący do zarządzania akceptacją innych plików cookie przez odwiedzającego witrynę

_dc_gtm_gat_ga_gid - plik cookie Google Analitics, pozwalają zbierać dane na temat statystyk witryny i sposobu korzystania z niego. Analiza statystyk pozwala doskonalić jego funkcjonowanie.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w każdym czasie możecie Państwo zmieniać te ustawienia aż do całkowitej blokady zapisywania ciasteczek. W takim przypadku korzystanie z Serwisu nadal będzie możliwe, lecz niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie. Niedokonanie zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zamieszczanie i przechowywanie wykorzystywanych w Serwisie plików cookies w Państwa urządzeniu oraz na uzyskiwanie przez Serwisie dostępu do nich. Poniżej przedstawiamy, jak można dokonać zmiany ustawień w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie: Usuwanie plików Cookie; Domyślne blokowanie plików Cookie; Domyślne zezwalanie na pliki Cookie; Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki; Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen.

Internet Explorer 8.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

5. Logi systemowe

Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej Państwa wizycie automatycznie zapisuje na swoich serwerach informacje, które są do nas przekazywane przez przeglądarki internetowe. Informacje te są zapisywane w postaci logów zawierających:

 • stronę internetową, z której wchodzą Państwo na naszą stronę;
 • adres IP;
 • datę i czas dostępu;
 • przesłaną ilości danych;
 • informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.

Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa w Serwisie, a także w celach statystycznych, Informacje te mogą być łączone z danymi osobowymi użytkowników Serwisu.

ROZDZIAŁ III: POZOSTAŁE KWESTIE

1. Inne strony internetowe

W Serwisie znajdują się także odnośniki (linki) do stron internetowych pochodzących od podmiotów trzecich. Odwołujemy się do nich np. pokazując multimedia. Strony te mogą wykorzystywać pliki cookies lub oferować usługi wymagające podania danych osobowych. Zwracamy uwagę, że zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują jedynie w naszym Serwisie. Nie ponosimy natomiast odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich. W przypadku korzystania z innych stron powinni Państwo odrębnie zapoznać się ze stosowanymi przez nie politykami prywatności.

2. Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały z rozwoju funkcjonalności Serwisu, postępu technologicznego, zmiany stosownych przepisów prawa lub zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych użytkowników Serwisu.

Zarejestrowani użytkownicy Serwisu zostaną powiadomieni o zmianach Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych z wyprzedzeniem, przed wprowadzeniem zmian w Polityce Prywatności za pośrednictwem jednej z następujących form komunikacji: wiadomość e-mail/wiadomość umieszczona na koncie w Serwisie.

TESTUJESZ CIASTKA?

Drogi Testerze, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.

zamknij